Wiadomości
Dominium S.A.
Dominium S.A.

Dominium S.A.

  • Ostatnio online: 25 sty 2022, 13:21
  • Na OLX od: 24 paź 2016
Znajdź na tej stronie

Filtruj ogłoszenia

Znaleźliśmy 20 ogłoszeń
Kategorie
Sortuj

Specjalista ds. Kadr i Płac

Warszawa

Dzisiaj o 11:35

O nas

Obowiązek informacyjny - Rekrutacja

Klauzula informacyjna - Rekrutacja
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dominium S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dąbrowieckiej 30, 03-932 Warszawa.
Może się Pani/Pan z Nami kontaktować poprzez numer telefonu podany na stronie internetowej firmy
2.Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na podstawie:
a. ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy;
b. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (dla danych podanych dobrowolnie wykraczających poza zakres wymagany przez Kodeks pracy),
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 dniu od daty zakończenia danej rekrutacji - po tym okresie niezwłocznie zostaną zniszczone.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane, na podstawie art.28 RODO.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
7. Ma Pani/Pan prawo do:
a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
c. przenoszenia swoich danych osobowych,
d. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie,
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacyjnym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 

Kontakt

  • Dąbrowiecka 30
  • 03-932 Warszawa
Pokaż na mapie
    • Strona internetowahttp://pizzadominium.pl

    Darmowa aplikacja na Twój telefon